Kalite Yönetim Politikası

    Kalite Yönetim Sistemimiz, amaçladığımız hizmet kalitesine ulaşabilmek için  yürütülen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri  ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür.Bu sistem ,kursiyer ve  çalışanlarımızın  bilinçlendirilmesi ve yaptığımız  hizmetlerde  kalite seviyesini en üst seviyeye  ulaştırma amacını içerir.   

     Bunlara ek olarak kursiyerlerimizin  memnuniyetini gözeterek, ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayabilmeyi kendimize hedef edindik. Hizmet Standartlarımızı oluşturarak  gerek internet sitemiz gerekse yüz yüze yapılan mülakatlar ile  Kursiyerlerimizin  bilgisine  sunduk. Bu sayede  Kursiyerlerimiz  her türlü  bilgiye her zaman ve her yerde ulaşabilmektedir. 

    Mevzuatımızda yapılan değişiklikler, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın talepleri incelenerek,  Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarımız revizyonlarla güncel hale  getirilmektedir. 

    Uludağ 16 Özel Güvenlik Eğitim San. Tic. Ltd. Şti, Kalite Yönetim Sistemi gereği, 

         “Kalite Politikası”nı; 

 • Kursiyerlerimizin memnuniyetini artırmak için kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, 
 • Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, 
 • Çalışanlarımızın, hizmetlerimize sağladıkları katkılarıyla gurur duymalarını sağlamak, 
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile yapılan her işi bir defada ve her seferde doğru yapmalarını, sağlayarak verimliliği artırmak, 
 • Kalite bilincini taşıyan, güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli ve güvenilir hizmet vermek,   “Kalite Hedefleri”ni ise;
   
 • Hizmette süreklilik, hızlılık ve doğruluk, 
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmak, 
 • Kursiyerlerle  sürekli ilişki içerisinde olmak ve beklentilerini en kısa sürede doğru olarak karşılamak, 
 • Sunduğumuz hizmetlerin Kanunlara, Ana Statüye, Yönetmeliklere ve diğer mevzuata uygunluğunu sağlayarak güvenilir kılmak, 
 • Sunduğumuz hizmetlerin her defasında, zamanında ve doğru yapılmasını sağlamak, 
 • Üyelerimize sunduğumuz bilgilendirme ve kolaylaştırıcı işlemlerin daha etkin olmasını sağlamak, 
 • Tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamak, 
 • Çalışma hayatının kalitesini iyileştirme yönünde çalışmaları başlatmak, 
 • Sürekli geliştirme çalışmaları başlatmak ve herkesin bu çalışmalara katılmasını sağlamak, 
 • Kaliteyi sürekli geliştirme teknikleri ve gereksinim duyulan konularda sürekli eğitim verilmesini sağlamak, 
 • Çalışanların motivasyonunu sağlamak ve etkin bir çalışma ortamı yaratmak, 
 •  Kursiyer  memnuniyeti oranının her zaman % 100 seviyesinden olmasını sağlamak. 

şeklinde belirlemiştir. 

Kalite Politikamız ve Kalite Hedeflerimiz doğrultusunda, üye talepleri de göz önüne alınarak, hizmetlerin her defasında, doğru ve zamanında yerine getirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.