Silahsız Yenileme Eğitimi

uludag16--hizmet-04
Ders Adı Ders Saati
 Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları  10 saat
 Güvenlik Tedbirleri  10 saat
 Güvenlik Sistem ve Cihazları  3 saat
 Temel İlk Yardım  4 saat
 Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı  4 saat
 Etkili İletişim  8 saat
 Kalabalık Yönetimi  4 saat
 Kişi Koruma  4 saat
 Genel Kollukla İlişkiler  2 saat
 Uyuşturu Madde Bilgisi 1 saat
 TOPLAM  50 saat

Silahsız Yenileme Eğitimi görmek için hemen iletişime geçin!