Silahsız Temel Eğitime Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)
  • Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az Ortaokul mezunu)
  • Sağlık Kurulu Raporu (Bu hizmeti veren özel hastanelerden)
  • 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.)
  • Kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Silahsız Temel Eğitime kayıt olmak için gerekli belgeleri indirmek için tıklayınız.